Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN LITTLE CANVAS ESCAPE 2024

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle reserveringen met betrekking tot verhuur van tenten door Little Canvas Escape, hierna als gebruiker(s) van deze Algemene Voorwaarden in enkelvoud eventueel ook aan te duiden als “Verhuurder”. De persoon die een tent huurt bij Little Canvas Escape wordt hierna aangeduid als “Huurder”.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing ongeacht of Huurder verwijst naar eventuele eigen voorwaarden of naar andere algemene voorwaarden. Verhuurder wijst alle Algemene Voorwaarden waarnaar Huurder verwijst of die door Huurder worden gebruikt van de hand.

Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.

1. Hoe kun je boeken?

Huurder kan telefonisch of via internet reserveren. Verhuurder heeft de volgende gegevens nodig voor een reservering: achternaam, adresgegevens, e-mailadres en (mobiel) telefoonnummer van de Huurder, in sommige gevallen ook de voor- en achternaam en geboortedatum van alle deelnemers, en/of optionele extra’s die Huurder wil bijboeken (bijvoorbeeld een babystoel, ontbijtpakket o.i.d.).

2. Reservering

 1. Na iedere reservering ontvangt Huurder een e-mail met een bevestiging van de  reservering.
  Verhuurder kan de bevestiging binnen 48 uur herroepen. Huurder dient zelf de reserveringsbevestiging/factuur te controleren op juistheid. De Huurder is hoofdelijk aansprakelijk.
 2. De indeling en beschikbaarheid van Verhuurder is berekend op basis van aansluitende reserveringen.
 3. Het is de eigen verantwoordelijkheid van Huurder om het correct aantal reizigers te reserveren. Indien Huurder met méér personen op de camping arriveert dan dat op de reserveringsbevestiging vermeld staat, is het mogelijk dat het afwijkende aantal personen de toegang tot de accommodatie wordt ontzegd.
 4. Voor sommige accommodaties zijn er restricties van toepassing omtrent het aantal volwassenen en kinderen tot een bepaalde leeftijd (zie artikel 2 lid E).
 5. Reserveringen voor jongeren (<18 jaar) zonder dat die begeleid worden door voor hen verantwoordelijke personen accepteert Verhuurder niet.
 6. Wanneer een accommodatie dermate laag geprijsd is dat de Huurder hier zelf twijfel bij kan hebben, is dit te zien als een evident gemaakte fout. Kennelijke onaannemelijke vergissingen of fouten in prijsstelling geven Verhuurder Little Canvas Escape het recht de overeenkomst hierop aan te passen of de boeking te annuleren.
 7. Indien Huurder een vakantie “op aanvraag” boekt, dan wordt deze beschouwd als een definitieve reservering en is de boekingsovereenkomst bindend; een aanvraag kan niet kosteloos worden geannuleerd. Pas na het versturen van de gespecificeerde reserveringsbevestiging is Verhuurder gehouden aan de reservering, onverminderd de betalingsverplichting van de Huurder.

3. Prijzen

 1. Huurder is aan Verhuurder verschuldigd de overeengekomen huurprijs, zoals vermeld in de schriftelijke bevestiging, tevens factuur, van de reservering. Indien de kosten van Little Canvas Escape (personeel, energie, belastingen e.d.) na het sluiten van de overeenkomst aantoonbaar en onvoorzien zijn gestegen heeft Verhuurder het recht haar prijzen te verhogen en de verhoogde prijs aan Huurder in rekening te brengen. Indien deze prijsverhoging zal worden doorgevoerd binnen 3 maanden nadat de overeenkomst is gesloten, zal die prijsverhoging maximaal 5% van de eerder overeengekomen prijs bedragen en heeft Huurder het recht de overeenkomst op die grond te ontbinden (annuleren).
 2. Van prijskortingen en/of speciale aanbiedingen kan geen gebruik meer worden gemaakt indien de opdrachtbevestiging door Little Canvas Escape is verzonden.
 3. Alle prijzen zijn, voor zover van toepassing, inclusief BTW tenzij anders vermeld.
 4. Het is niet mogelijk verschillende kortingen te combineren.

4. Inbegrepen bij een reservering

Bij de prijzen van accommodaties is inbegrepen:

 • staangeld
 • huur van de tent
 • gebruik van elektra
 • watergebruik in het toiletgebouw (douche en toilet)
 • faciliteiten aangeboden door de camping

 

Energie (water/stroom)

Het maximale ampère per accommodatie is 16 ampère. De Huurder dient ervoor te zorgen dat de gebruikte elektrische apparaten deze hoeveelheid niet overschrijden. Bij stroomuitval zal de Huurder de Parkmanager op de hoogte stellen. De elektrische apparaten dienen bij een stroomstoring te worden uitgeschakeld als deze niet automatisch uitgeschakeld zijn. Het is niet toegestaan elektriciteit af te tappen van toiletgebouwen of andere (openbare) gebouwen waaronder lantaarnpalen. Er is geen stromend water bij de accommodatie.

5. Niet inbegrepen bij een reservering

Bij de prijzen van accommodaties is niet inbegrepen:

 • reserveringskosten
 • lokale heffingen (waaronder bijv. toeristenbelasting)
 • optionele extra’s (waaronder bijv. kinderartikelen of een ontbijtpakket)
 • verplichte extra’s (waaronder bijv. schoonmaakkosten)
 • verzekeringen
 • betaalde campingactiviteiten

6. Betaling

 • Lid A heeft betrekking op reguliere reserveringen, waarbij de reserveringsdatum buiten 7 dagen voor aankomst in de accommodatie ligt.
 • Lid B heeft betrekking op last-minute reserveringen, waarbij de reserveringsdatum binnen 7 dagen voor aankomst in de accommodatie ligt.
 • Lid C heeft betrekking op alle gemaakte reserveringen.
 1.   Huurder dient de betaling van de totale huursom uiterlijk 7 dagen na datum van reservering  te voldoen, de exacte betalingsdatum staat vermeld op de reserveringsbevestiging. Pas na ontvangst van de betaling is Verhuurder gehouden aan de reservering, onverminderd de betalingsverplichting van de Huurder. Indien de betaling niet binnen de gestelde termijn is voldaan, behoudt Verhuurder zich het recht voor de reservering te annuleren en is de Huurder aansprakelijk voor de annuleringskosten (zie annuleringsvoorwaarden, artikel 8).
 2.   Huurder dient de gehele reissom onmiddellijk te voldoen. Indien de betaling niet binnen de gestelde termijn is voldaan, behoudt Verhuurder zich het recht voor de reservering te annuleren en is de Huurder aansprakelijk voor de annuleringskosten (zieannuleringsvoorwaarden, artikel 8).
 3. Huurder dient altijd het volledige bedrag voldaan te hebben vóór aankomst in deaccommodatie. Bij nalatige betaling komen alle kosten, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke, voor rekening van de Huurder en zal tevens in rekening worden gebracht de wettelijke rente over het nog openstaande bedrag vanaf de maand na de betalingsdatum, zoals vermeld op de reserveringsbevestiging.

7. Wijzigingsvoorwaarden

 1. Het is mogelijk, op basis van beschikbaarheid, de reservering te wijzigen. Per wijziging berekent Little Canvas Escape € 25,- wijzigingskosten. Een wijziging kan resulteren in een meerprijs of een deelannulering (voor deelannulering zijn de annuleringsvoorwaarden van toepassing, zie artikel 8).
 2. Indien Huurder wijzigt naar een accommodatie/periode met een hogere reissom, dan worden de meerkosten aan Huurder doorbelast. Wijzigt Huurder naar een accommodatie/periode met een lagere reissom, dan heeft Huurder geen recht op restitutie over het prijsverschil.
 3. Heeft Huurder een accommodatie van Verhuurder geboekt tegen vroegboekprijzen die op het moment van wijziging niet meer gelden, dan worden de actuele prijzen berekend. Indien de actuele prijs lager uitvalt, heeft Huurder geen recht op restitutie over het prijsverschil.
 4. Voor wijzigingen gemaakt binnen 7 dagen na reservering worden geen kosten berekend, tenzij een reservering is gemaakt binnen 8 weken voor aankomst in de accommodatie.
 5. Voor wijzigingen ter plaatse brengt Verhuurder € 25,- in rekening en worden ook eventuele meerkosten bij Huurder in rekening gebracht.
 6. Het is mogelijk tegen betaling van € 25,- om de reservering over te dragen aan een ander persoon. Verhuurder heeft in dergelijke gevallen een schriftelijke bevestiging (per e-mail) nodig van zowel de Huurder als de nieuwe hoofdboeker.
 7. Wijzigen is alleen mogelijk binnen het desbetreffende seizoen, wijzigen naar een volgend jaar/seizoen is niet mogelijk.
 8. Op wijzigingen, die een gedeeltelijke annulering inhouden zijn voor dat gedeelte de annuleringsvoorwaarden van toepassing. Een deelannulering betreft een verkorting van de reisperiode en/of annuleringen van een of meerdere accommodaties binnen een reservering.
 9. Enkel de Huurder kan wijzigingen aanbrengen in de reservering.

8. Annuleringsvoorwaarden

 1. Een annulering dient schriftelijk (per e-mail t.a.v. info@littlecanvasescape.com) ingediend te worden. Little Canvas Escape accepteert geen telefonische annuleringen.
 2. Indien een reservering wordt geannuleerd, zijn annuleringskosten verschuldigd. Deze bedragen zijn bij annuleringen tot 28 dagen voor de dag van aankomst 30% van de reserveringswaarde en bij annulering vanaf de 28e dag tot dag van aankomst 100% van de reserveringswaarde.
 3. Indien Huurder binnen 24 uur na de overeengekomen datum zonder nadere kennisgeving niet gearriveerd is, wordt dit beschouwd als een annulering.
 4. Bij latere aankomst en/of eerder vertrekt vindt geen restitutie plaats voor de periode dat de accommodatie niet wordt gebruikt.
 5. Enkel de Huurder kan een reservering schriftelijk annuleren.

9. Verzekeringen

Huurder dient zelf een annuleringsverzekering en/of reisverzekering af te sluiten.

Little Canvas Escape biedt deze service niet.

10. Aankomst/vertrek/verblijf

Op de dag van aankomst kan Huurder inchecken vanaf 15.00 uur. Indien Huurder na 18.00 uur aankomt, hoort Little Canvas Escape dat graag. Op de dag van vertrek dient Huurder voor 10.00 uur uit te checken.

11. Borg

 1. De borg van € 100,- wordt vooraf in rekening gebracht. Huurder vindt deze terug op het betalingsoverzicht.
 2. Indien de accommodatie in orde is bevonden door de parkmanager van Little Canvas Escape wordt de borgsom terugbetaald. De borg zal uiterlijk na 5 werkdagen worden geretourneerd op dezelfde rekening als waarmee de betaling is gedaan.
 3. Op de dag van vertrek dient de accommodatie om uiterlijk 10.00 uur aan de parkmanager van Little Canvas Escape te worden opgeleverd. Indien de accommodatie niet om uiterlijk 10.00 uur aan de parkmanager is opgeleverd dan worden er extra kosten in rekening gebracht.
 4. Voor teruggave van de borg dient altijd uitgecheckt te worden bij de parkmanager ter plaatse. Teruggave van de borg is uitsluitend mogelijk door terugbetaling via de bank. Het is niet mogelijk om na verblijf de borg in contanten te ontvangen van Little Canvas Escape.

  12. Schoonmaak

 1. De accommodatie wordt bij aankomst schoon opgeleverd. Huurder dient bij vertrek de accommodatie als volgt op te leveren: lege koelkast, lege afvalbak en de afwas moet gedaan zijn.
 2. Indien de accommodatie volgens lokaal geldende normen bij aankomst niet goed schoon is gemaakt, is Huurder verplicht dit direct te melden bij de parkmanager van Little Canvas Escape om hen de kans te geven dit te verhelpen.
 3. Huurder kan niet zelf de eindschoonmaak verzorgen. Het is niet mogelijk om de eindschoonmaak af te kopen. Er geldt een verplichte (betaalde) eindschoonmaak.

  13. Reisdocumenten

 1. Huurder is zelf verantwoordelijk voor het beschikken over de geldige reisdocumenten (paspoort en/of ID kaart) die voor de bestemming zijn vereist. Volwassenen en kinderen van alle leeftijden hebben te allen tijde een eigen reisdocument nodig.
 2. Campings zijn verplicht hun gasten bij het inchecken te identificeren en registreren. Campings hanteren hun eigen regels omtrent het inchecken van gasten. Little Canvas Escape is voor deze regels niet verantwoordelijk en kan geen aansprakelijkheid aanvaarden.

14. Omgeving

Het plaatsen van een eigen bijzettentje of partytent is niet toegestaan. De Huurder is verplicht het gehuurde en de onmiddellijke omgeving daarvan in nette en ordelijke staat te houden. Afval dient te allen tijde te worden gedeponeerd in de daartoe bestemde containers. Het plaatsen van vuilniszakken (en los afval) is niet toegestaan in verband met de hygiëne en het aantrekken van (on)gedierte. Bij niet aanwezig zijn in, om of op de accommodatie, dienen alle losse zaken zoals fietsen, speelgoed e.d. rondom de accommodatie te zijn opgeruimd en zoveel mogelijk opgeborgen en uit het zicht te zijn geplaatst.

  15. Huisdieren

Op de camping zijn geen huisdieren toegestaan.

16. Logés 

Bezoekers zijn van harte welkom en dienen zich bij aankomst te melden. Zij worden geacht vóór 22.00 uur de camping verlaten te hebben. Afwijking hiervan is uitsluitend mogelijk met toestemming van de parkmanager. Mochten bezoekers willen overnachten, dan dient dat bij de parkmanager te worden gemeld. Zij worden geregistreerd als zijnde logé en hiervoor worden kosten in rekening gebracht. Little Canvas Escape behoudt zich het recht voor logés te weigeren. Bezoekers dienen zich te houden aan de Algemene Voorwaarden en Huisregels van Camping Duinoord. Gasten van de Huurder dienen zich aan dezelfde voorwaarden en regels te houden als de Huurder. De Huurder dient ervoor te zorgen dat zijn gasten op de hoogte zijn van de voor hen relevante geldende regels zoals opgenomen in deze Algemene Voorwaarden.

17. Parkeren

Omdat camping Duinoord een autovrije camping is, kan Huurder de auto parkeren op één van de parkeerterreinen van de camping (betaald) of op een openbare parkeerplaats buiten het terrein (gratis). Het is Huurder niet toegestaan zijn/haar voertuig mee te nemen naar zijn/haar accommodatie.

Let op: als Huurder zijn/haar auto naar het eiland wil meenemen, moet deze niet vergeten tijdig voor de overtocht te reserveren. Little Canvas Escape behoudt zich het recht voor het parkeerbeleid te wijzigen. Parkeren op de wegen is ten alle tijden verboden. Indien deze parkeerregels worden overtreden, behoudt Little Canvas Escape zich het recht voor het voertuig te (laten) verwijderen. De kosten daarvan zullen ten laste van de betreffende Huurder komen.

18. Accommodaties 

 1. De afgebeelde foto’s van de accommodaties zijn bedoeld om een algemene indruk te geven van wat de Huurder van de accommodatie kan verwachten. Het is mogelijk dat de gereserveerde accommodatie hiervan afwijkt door bijvoorbeeld een andere kleurstelling, inrichting, uitzicht etc.. Het is niet mogelijk om op basis van weergegeven foto’s rechten te ontlenen.
 2. Houd er rekening mee dat de bedden in de aangeboden accommodaties minder comfortabel kunnen zijn dan een eigen bed.
 3. Voor elke accommodatie geldt een maximum aantal personen, dit wordt per accommodatie op de website van Little Canvas Escape vermeld. Het weergegeven maximum aantal personen is inclusief baby’s en mag nimmer overschreden worden (zie artikel 2 lid C).
 4. De gereserveerde accommodatie, de inventaris ervan en de plaats op de camping mogen uitsluitend gebruikt worden door de personen die vermeld staan op de reserveringsbevestiging.

19. Sanitair

Het is niet toegestaan toiletgebouwen die zich op het terrein bevinden te gebruiken voor andere zaken dan waar deze voor bedoeld zijn. Kinderen onder de 6 jaar mogen niet zonder begeleiding van een volwassene gebruik maken van het sanitair.

20. Verblijf op de camping 

 1. Houdt er rekening mee dat omgevingsgeluiden tijdens de vakantie beter hoorbaar zijn. Vooral in het hoogseizoen zou men geluidshinder kunnen ondervinden. Little Canvas Escape heeft geen invloed op dergelijke geluidsoverlast en accepteert derhalve geen aansprakelijkheid. Uiteraard zullen wij ons uiterste best doen om op te treden bij eventuele geluidshinder.
 2. Een kampeervakantie is een vakantie in de natuur. Een tent heeft eerder last van ongewenste bezoekers, zoals insecten, muizen of mollen. Dit is inherent aan de omgeving waarin men zich bevindt. Little Canvas Escape heeft geen invloed op dergelijke ongemakken en accepteert derhalve geen aansprakelijkheid.
 3. Little Canvas Escape is niet verantwoordelijke voor invloeden van buitenaf zoals o.a. weersomstandigheden, bouw- of onderhoudsactiviteiten ter plaatse, ongedierte, geluids- stank- of wateroverlast, werking van campingfaciliteiten (o.a. Wi-Fi) en omstandigheden waarvoor de verantwoording bij de campingeigenaar of de lokale overheid ligt. Hiervoor kan Little Canvas Escape geen aansprakelijkheid aanvaarden.
 4. Het is verboden: - huis aan huis reclame te bezorgen; - zaken (van deur tot deur) te verkopen op de camping; - diensten aan te bieden; - een onderhandse of openbare verkoping te houden; - alcohol te gebruiken op algemene paden; - (soft) drugs te gebruiken of in bezit te hebben op, om en in de accommodatie; - tapinstallaties met drukcilinders voorhanden te hebben; - (vuur)wapens in bezit te hebben. Waslijnen en versieringen verzoeken wij na gebruik weer weg te halen.
 5. Gevonden voorwerpen kunnen bij de receptie worden afgegeven. Op verzoek van een eventueel reeds vertrokken Huurder kan het gevonden voorwerp voor rekening en risico (onder rembours) van deze Huurder aan hem of haar worden nagezonden. Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade aan het gevonden voorwerp. Indien de eigenaar van een gevonden voorwerp zich niet meldt binnen een maand na afgifte van het gevonden voorwerp, wordt aangenomen dat hij of zij het bezit hiervan heeft vrijgegeven.

21. Bouwactiviteiten

 1. Van grote en geplande bouwactiviteiten op of rondom een camping wordt Little Canvas Escape doorgaans geïnformeerd. Indien bouwactiviteiten voorkomen, zal Little Canvas Escape Huurder daar zo snel mogelijk over informeren. Soms komt het voor dat lokale overheden of campings zelf starten met bouwactiviteiten op of rondom de camping, waarvan Little Canvas Escape niet op de hoogte is gesteld.
 2. Over het algemeen voeren campings werkzaamheden uit buiten het seizoen. Hierbij wordt een verwachte einddatum aan Little Canvas Escape gemeld. Het kan voorkomen dat werkzaamheden uitlopen door o.a. weeromstandigheden of werkonderbrekingen.
 3. Little Canvas Escape is niet aansprakelijk voor eventueel ongerief of ongemak dat voortkomt uit bouwactiviteiten en de gevolgen daarvan.

22. Mindervaliden 

Onze accommodaties hebben helaas geen voorzieningen voor mindervaliden. Het gebied waar de accommodaties zich bevinden, is heuvelachtig en voor mindervaliden helaas niet goed bereikbaar.

23. Internet/Wi-Fi 

In alle accommodaties van Little Canvas Escape is gratis draadloos internet (Wi-Fi) aanwezig.

Little Canvas Escape is niet aansprakelijk voor eventueel niet werkende Wi-Fi en bijbehorende kosten.

24. Beschikbaarheid

 1. Indien de gereserveerde accommodatie niet kan worden aangeboden, zal Little Canvas Escape Huurder hierover informeren en zal Huurder (ter beoordeling van Little Canvas Escape) een zo gelijkwaardig mogelijk alternatief worden aangeboden.
 2. Indien Huurder geen gebruik maakt van het geboden alternatief zal Little Canvas Escape binnen 10 werkdagen zorgdragen voor de terugbetaling van alle ontvangen betalingen.

25. Aansprakelijkheid/gedragsregels 

Alle Huurders dienen de in de Algemene Voorwaarden opgenomen voorschriften en regels strikt na te leven en aanwijzingen van het personeel van Little Canvas Escape en/of de eventueel aanwezige bewakingsdienst in welke vorm en in welk verband dan ook op te volgen. Dit geldt eveneens voor de regels die voor het gebruik van de faciliteiten gelden op camping Duinoord. Overtreding van deze voorwaarden en regels alsmede het niet opvolgen van aanwijzingen van het personeel kunnen verwijdering van de camping tot gevolg hebben waarbij de toegang tot de camping zal worden ontzegd, zonder dat de Huurder recht heeft op gehele of gedeeltelijke restitutie van de betaalde of nog te betalen (huur) sommen, onverminderd het recht van Little Canvas Escape om schadevergoeding te vorderen voor de schade die door de overtreding wordt veroorzaakt. Algemeen geldt dat eerst een waarschuwing zal worden gegeven. In dringende gevallen, ter beoordeling van Little Canvas Escape, kan hiervan worden afgezien en zal overgegaan worden tot onmiddellijke verwijdering en zal de Huurder de toegang tot de camping worden ontzegd. Little Canvas Escape behoudt zich het recht voor om bij een (eerste) waarschuwing een extra waarborgsom bij de Huurder in rekening te brengen.

 

 1. Little Canvas Escape kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor verlies, diefstal, schade of letsel, berokkend aan of door de Huurders ten gevolge van een verblijf bij Little Canvas Escape, hoe deze schade ook is ontstaan. Gebruik van faciliteiten of deelname aan activiteiten, georganiseerd op of door de camping of Little Canvas Escape, geschiedt geheel voor eigen risico.
 2. Uitspraken van medewerkers van Little Canvas Escape betreffende aansprakelijkheid binden Little Canvas Escape niet. De campingmedewerkers van Little Canvas Escape zijn niet gerechtigd uitspraken te doen aangaande aansprakelijkheid van Little Canvas Escape.
 3. Aansprakelijkheid voor schade bestaande uit derving van reisgenot of bedrijf- en andere gevolgschade, is onder alle omstandigheden uitgesloten. Little Canvas Escape is voorts in geen geval aansprakelijk voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een reis- en/of annuleringsverzekering of enige andere verzekering.
 4. Little Canvas Escape is niet aansprakelijk voor storingen in de dienstverlening of gebreken bij de door derden geleverde werkzaamheden.
 5. Bij niet juist gebruik c.q. niet just achterlaten, inclusief doch niet beperkt tot bovenmatige vervuiling, van de accommodatie worden extra kosten in rekening gebracht, welke Huurder alsdan verplicht is onmiddellijk aan Little Canvas Escape te voldoen.
 6. In de door Little Canvas Escape aangeboden accommodaties is het niet toegestaan te roken.
 7. Kennelijke fouten of vergissingen op de website van Little Canvas Escape binden Little Canvas Escape niet. Little Canvas Escape behoudt het recht voor deze (zet-)fouten te wijzigen.
 8. Het Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomsten die op basis van deze verkoopvoorwaarden zijn gesloten, worden gewijzigd of aangevuld, tenzij op  grond van dwingende regels ander recht van toepassing is.

26. Overmacht 

Voor werkonderbrekingen, stakingen etc. die lokaal, regionaal, nationaal of internationaal worden georganiseerd, kan Little Canvas Escape geen aansprakelijkheid accepteren. In dergelijke overmacht situaties staat ook Little Canvas Escape machteloos. In geval van overmacht kan Little Canvas Escape de reservering opzeggen. Onder onvoorziene omstandigheden en overmacht wordt o.a. (doch niet uitsluitend) verstaan dat de accommodatie niet meer geschikt is voor verhuur (bijvoorbeeld door wateroverlast en/of (bos)branden en/of andere calamiteiten).

27. Klachten 

Ondanks de zorg en de inspanningen van Little Canvas Escape kan de Huurder van mening zijn dat de Huurder een gerechtvaardigde klacht heeft met betrekking tot de accommodatie. Deze klacht dient Huurder in eerste instantie ter plaatse en direct na ontstaan of ontdekking bij de parkmanager van Little Canvas Escape te melden. Mocht de klacht niet naar Huurders tevredenheid worden afgehandeld dan dient de Huurder op straffe van verval van iedere aanspraak uiterlijk binnen 1 maand na vertrek uit de accommodatie vervolgstappen te ondernemen. Klachten kunnen uitsluitend schriftelijk per e-mail worden ingediend.

28. Voorwaarden

 1. Door akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden gaat Huurder ook akkoord met de Privacy Policy van Little Canvas Escape en de huisregels van Camping Duinoord.
 2. Indien Huurder een reservering heeft gemaakt tijdens een kortingsactie gaat Huurder akkoord met eventueel aanvullende of afwijkende actievoorwaarden.

29. Toepasselijk recht

Op de overeenkomst tussen Little Canvas Escape en Huurder is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 

Huisregels Camping Duinoord

 1. Het kamperen op Camping 'Duinoord' is voor eigen risico.
 2. Kampeerders dienen zich direct na aankomst op het terrein bij de receptie te melden.
 3. Kampeerders die zonder aanmelding op het terrein verblijven en degenen die hen onderdak bieden, worden niet langer op het terrein toegelaten. Kampeerders zijn ten volle verantwoordelijk voor de gedragingen van hun gasten. Voor de dagen waarop kampeerders zonder aanmelding op de camping verbleven hebben, wordt het dubbele kampeertarief in rekening gebracht.
 4. Tussen 23.00 uur en 08.00 dient het stil te zijn op het terrein. Het is absoluut niet toegestaan muziek te maken, radio’s te gebruiken of op een andere wijze geluidsoverlast te veroorzaken.
 5. Kampeerders kunnen aansprakelijk gesteld worden voor door hen aangerichte schade en/of verontreiniging.
 6. Kampeerders dienen zélf de tent en de omgeving van de tent schoon te houden, ook al is het niet hun afval. Afval kan in de daarvoor bestemde containers gedeponeerd worden.
 7. Gemotoriseerd verkeer is niet toegestaan op de camping. Om kampeerspullen uit en in te laden mag uitsluitend bij aankomst en vertrek naar de campingplaats gereden worden.
 8. Het is verboden op de camping te graven, ook bij regen (de zogenaamde gootjes).
 9. Kampeerders mogen hun tent of caravan niet als verkooppunt voor artikelen of verspreiden van drukwerken van welke aard dan ook gebruiken.
 10. Honden hebben op het terrein geen toegang.
 11. Kampvuren mogen uitsluitend op het strand gestookt worden. Voor het stoken van een kampvuur is een vergunning van de plaatselijke politie vereist.
 12. Het gebruik van een gasbarbecue is alleen toegestaan indien er een drukregelaar op zit.
 13. Het gebruik van koolzuurflessen is niet toegestaan.
 14. Het plaatsen van partytenten is niet toegestaan.
 15. In de toiletgebouwen en wasserette is roken niet toegestaan.
 16. Het wassen van kleding, groente en de vaat is alléén toegestaan in de daarvoor bestemde bakken. Dit mag beslist niet in de wasplaatsen!
 17. Het is niet toegestaan om boven het terrein te vliegeren en op het terrein te voetballen. Dit is wel toegestaan op de daarvoor bestemde sportvelden.
 18. Drones zijn niet toegestaan boven de terreinen van Duinoord.
 19. Iedereen die zich niet aan de kampeerregels houdt wordt onherroepelijk van het terrein verwijderd.
  Kampeerders blijven echter aansprakelijk voor de eventueel veroorzaakte schade en de financiële verplichtingen tegenover de Stichting Kampvreugd voor de gehele overeengekomen kampeerperiode.
 20. Aanwijzingen namens of door de leiding van het terrein gegeven, dienen onverwijld te worden opgevolgd.